Nadruk

HTS TENTIQ GmbH
Hinter der Schlagmühle 1
63699 Kefenrod
Niemcy


Telefon: +49 6049 95 100
Faks: +49 6049 95 1020
E-Mail: info@hts-tentiq.com


Dyrektorzy generalni:
Christoph Röttges


Dyrektor Zarządzający:
Christoph Röttges, Markus Hornung, Giles Hill

Rejestr handlowy:
Friedberg HRB 8511

NIP:
Wielka Brytania 320331002

Numer identyfikacji podatkowej:
020 225 22201

Odpowiedzialny za zawartość serwisu:
HTS TENTIQ GmbH

Zastrzeżenie

Mimo starannej kontroli nie ponosimy odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych. Operatorzy lub właściciele ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść stron, do których prowadzą linki (linki bezpośrednie lub pośrednie).

Prywatność

Informacje o ochronie danych określają, w jaki sposób HTS TENTIQ będzie wykorzystywać wszelkie informacje podane przez użytkownika podczas korzystania z tej witryny.

HTS TENTIQ zapewnia ochronę Twojej prywatności. Jeśli poprosimy Cię o dodatkowe dane identyfikacyjne podczas korzystania z tej witryny, możesz mieć pewność, że będą one wykorzystywane wyłącznie zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

HTS TENTIQ od czasu do czasu będzie aktualizować tę stronę, dlatego należy regularnie sprawdzać informacje, aby upewnić się, że zapoznałeś się z wszelkimi zmianami. Niniejsza informacja o ochronie danych obowiązuje od 20.08.2009. Strona jest używana przez HTS TENTIQ zgodnie z naszą polityką prywatności i chroni wszelkie informacje, które podajesz o sobie.

  • Imię i stanowisko
  • Informacje kontaktowe, w tym adres e-mail
  • Informacje demograficzne, takie jak kod pocztowy, preferencje i zainteresowania, inne informacje niezbędne do ankiet i/lub ofert klientów.

Twoje dane są nam potrzebne do tworzenia wewnętrznych rejestrów w celu ulepszania naszych usług. Możemy wykorzystywać te informacje do ulepszania naszych produktów i usług. Okresowo możemy wysyłać Ci e-maile promocyjne dotyczące nowych produktów, ofert specjalnych lub innych informacji, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.

Od czasu do czasu możemy również wykorzystywać Twoje dane do celów badania rynku. Możemy kontaktować się z Tobą przez e-mail, telefon, faks lub pocztę. Możemy wykorzystać te informacje, aby dostosować stronę internetową do Twoich potrzeb. Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane były traktowane w bezpieczny sposób i stosujemy w tym celu różne zabezpieczenia.

Jak używamy plików cookie

Plik cookie to mały plik, który za Twoją zgodą jest umieszczany na Twoim komputerze w celu poprawienia funkcji i dostosowania strony internetowej w oparciu o Twoje zachowanie. Wykorzystujemy te dane do ulepszania naszej strony internetowej i przechowujemy je w celach statystycznych i badawczych. Następnie zostają usunięte.

W ten sposób rozpoznajemy, które strony internetowe uważasz za ważne, a które nie. W żaden sposób nie mamy dostępu do Twoich prywatnych danych ani do Twojego komputera. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie, ale możesz wyłączyć tę funkcję. Możliwe jest jednak, że później strona nie będzie już w pełni funkcjonować.

Linki do innych stron

W przypadku korzystania z linków, należy pamiętać, że nie mamy wpływu na dane na stronach, do których prowadzą linki, i że nasze przepisy dotyczące ochrony danych nie dotyczą naszej odpowiedzialności. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa ani ochrony Twojej prywatności. Odpowiedzialny za to jest dostawca strony, do której prowadzi link.

Wykorzystanie Twoich danych osobowych

Możesz ograniczyć wykorzystanie swoich danych, klikając odpowiednie pole podczas ich wprowadzania. Jeśli wyraziłeś zgodę na przechowywanie swoich danych, możesz odwołać to e-mailem.

Nie będziemy sprzedawać, rozpowszechniać ani wynajmować dotyczących Ciebie informacji, chyba że mamy Twoją zgodę lub jest to wymagane przez prawo. Możemy wykorzystywać Twoje dane, jeśli wyraziłeś na to zgodę, udostępniać je stronom trzecim do działań reklamowych, które uznamy za interesujące dla Ciebie.

Jeśli uważasz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne, poinformuj nas o tym, wysyłając e-mail na powyższy adres lub listownie. Natychmiast to poprawimy.

Ogólne warunki korzystania z naszej strony internetowej

Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z polityką prywatności HTS tentiQ, która jest opisana w tej witrynie.

Termin HTS TENTIQ lub „nas” lub „my” odnosi się do zarejestrowanego właściciela strony internetowej, którego biuro to Hinter der Schlagmühle 1, 63699 Kefenrod, Niemcy. Termin „ty” odnosi się do użytkownika lub przeglądających naszą witrynę.

Korzystanie z serwisu podlega następującym warunkom użytkowania:

  • Zawartość tej strony jest przeznaczona na potrzeby przekazywania ogólnych informacji i użytkowania.
  • Treść może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Ani my, ani osoby trzecie nie gwarantujemy dokładności, aktualności, wydajności, kompletności ani przydatności udostępnianych informacji i materiałów. Przyjmujesz do wiadomości, że te.

Informacje i Materiały mogą zawierać nieścisłości i błędy. Wykluczamy wszelką odpowiedzialność za takie nieścisłości w zakresie dozwolonym przez prawo.

Korzystanie z informacji i materiałów na tej stronie odbywa się na własne ryzyko, za które nie możemy ponosić odpowiedzialności. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że każdy produkt, usługa lub informacja na tej stronie spełnia Twoje wymagania. Ta strona internetowa zawiera materiały, które są naszą własnością.

Ten materiał obejmuje m.in. projekt, układ, wygląd i grafikę. Powielanie jest zabronione, chyba że odbywa się to zgodnie z informacją o prawach autorskich, która stanowi część niniejszych warunków.

Wszystkie znaki towarowe na tej stronie, które nie są naszą własnością lub używane są na podstawie licencji od operatorów, są widoczne na stronie. Nieuprawnione korzystanie z tej witryny może stanowić podstawę roszczenia o odszkodowanie i/lub stanowić przestępstwo.

Od czasu do czasu ta strona internetowa może również publikować linki do innych stron internetowych. Te linki są podane dla Twojej wygody i uzyskania szczegółowych informacji. Nie oznacza to, że popieramy te strony internetowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość stron, do których prowadzą linki. Korzystanie z dokumentów bez nazwy firmy jest niedozwolone. Korzystanie z tej witryny i wszelkie spory wynikające z takiego korzystania z witryny podlegają prawu niemieckiemu.

Zastrzeżenie

Informacje na tej stronie mają charakter ogólny. Informacje są dostarczane przez HTS tentiQ. Staramy się aktualizować informacje i poprawiać je tak szybko, jak to możliwe, ale nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do kompletności, dokładności, niezawodności, przydatności i dostępności w odniesieniu do strony internetowej lub informacji, produktów, usług lub powiązanych grafik na stronie internetowej. W związku z tym wszelkie poleganie na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.

W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym, między innymi, pośrednie, wtórne lub straty z tytułu utraty danych lub zysków wynikające z korzystania z tej witryny. Możesz uzyskać dostęp do innych stron internetowych za pośrednictwem tej witryny, które nie są pod kontrolą HTS Industrie. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za projekt, zawartość i dostępność stron. Umieszczenie jakiegokolwiek linku nie musi oznaczać poparcia.

Dokładamy wszelkich starań, aby strona internetowa działała sprawnie. Jednakże HTS tentiQ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tymczasową niedostępność materiałów z powodu problemów technicznych wykraczających poza nasze obowiązki.